DautoCrazy.Blog

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

TIN NÓNG - Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 3 và mở rộng nâng cấp đường Tôn Đản (Quận 4) sẽ đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác Công Tư (hợp đồng BT).

Với vị trí bắt đầu từ đường Tôn Đản (Quận 4), cầu Thủ Thiêm 3 giúp băng qua đường Nguyễn Tất Thành và vượt sông Sài Gòn để kết nối với khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2.

Bên cạnh đó, Thành phố giao Liên danh Tổng Công ty Thái Sơn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tự bỏ chi phí nghiên cứu lập Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 3 và mở rộng, nâng cấp đường Tôn Đản (Quận 4) theo hình thức đối tác Công Tư (Hợp đồng BT) theo đúng quy định.
Việc giao Liên danh Tổng Công ty Thái Sơn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam nghiên cứu Đề xuất dự án không ràng buộc thành phố chỉ định Liên danh Tổng Công ty Thái Sơn Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án. Các Nhà đầu tư khác vẫn có quyền tham gia nghiên cứu lập Đề xuất dự án theo quy định. Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.
Nguyễn Văn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Copyright © Tin tức |
saigon riverside city Charmington Iris
căn hộ Ventosa